Privacy Policy

1. WPROWADZENIE

ProGrupa Sp. z o.o. jako Administrator serwisu Spoorter Management przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników serwisu Spoorter Management. Niniejsza Polityka Prywatności informuje Użytkownika o rodzaju danych osobowych gromadzonych przez serwis Spoorter Management, sposobach wykorzystania tych danych oraz formach ich ochrony.

2. GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Dane osobowe to wszelkie informacje o Użytkowniku, umożliwiające jego identyfikację jak imię i nazwisko, adres, email, data urodzenia czy numer telefonu. Serwis Spoorter Management gromadzi dane osobowe podczas procesu rejestracji, podczas korzystania z usług serwisu Spoorter Management oraz odwiedzania jego stron. Rejestracja i logowanie do serwisu umożliwia identyfikację każdego Użytkownika.

Stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych Użytkowników sprawuje Administrator tych danych. Administratorem danych osobowych w ramach Serwisu Spoorter Management jest ProGrupa Sp. z o.o.

Serwis Spoorter Management  wykorzystuje zebrane informacje w celu utrzymywania stałego kontaktu z Użytkownikami, dostosowania działań marketingowych i treści widocznych dla poszczególnych Użytkowników, poprawy jakości oferowanych usług oraz opracowywania publikacji, raportów czy zestawień statystycznych, nie zawierających informacji, na podstawie których można zidentyfikować konkretnego Użytkownika.

3. UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

Serwis Spoorter Management nie wypożycza, nie sprzedaje i nie współdzieli danych osobowych Użytkowników z innymi osobami i firmami, z wyjątkiem firm stowarzyszonych i zaufanych, z którymi serwis współpracuje i które przetwarzają dane osobowe Użytkowników na potrzeby serwisu Spoorter Management zgodnie z określonymi przez serwis instrukcjami.

Spoorter Management zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych, jeśli uzna, że udostępnienie, wykorzystanie lub ujawnienie informacji jest uzasadnione w związku z:

  • ochroną praw, własności lub bezpieczeństwa serwisu Spoorter Management i jego Użytkowników,
  • wystąpieniem naruszeń warunków użytkowania serwisu Spoorter Management,
  • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących działalności nielegalnej.

W przypadku fuzji lub przejęcia firmy ProGrupa bądź sprzedaży jej aktywów, firma zobowiązuje się do powiadomienia Użytkowników serwisu Spoorter Management, zanim ich dane osobowe zostaną przeniesione i staną się przedmiotem innej polityki prywatności.

Serwis Spoorter Management może wyświetlać reklamy skierowane do określonych grup Użytkowników na podstawie danych osobowych. Reklamodawcy zakładają, że Użytkownicy klikający lub wyświetlając te reklamy spełniają określone kryteria targetowania. ProGrupa Sp z.o.o. nie dostarcza reklamodawcom żadnych informacji osobowych. Wyświetlanie reklam skierowanych do określonych użytkowników, wynika wyłącznie z założeń reklamodawców co do preferencji i cech osobowych Użytkowników.

Spoorter Management zastrzega sobie prawo do wysyłania powiadomień na konto Użytkownika, nawet jeśli zrezygnował on z dobrowolnych powiadomień email.

4. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

ProGrupa Sp. z o.o. jako Administrator serwisu Spoorter Management z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym (a w szczególności systemy szyfrowania danych), w celu ich ochrony przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Informacje o Użytkownikach znajdują się na zabezpieczonym serwerze chronionym zaporą, a wszelkie wprowadzane dane poddawane są procesowi szyfrowania.

5. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

ProGrupa Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu Spoorter Management zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności i warunkach użytkowania serwisu w dowolnym momencie. Ewentualne zmiany zaczną obowiazywać ciągu 30 dni od momentu ich opublikowania na stronie głównej serwisu oraz drogą mailową.

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do wszystkich informacji o Użytkownikach gromadzonych przez serwis Spoorter Management.